Menu
HomeProjektekPartnerstvá Comenius RegioDruhá návšteva poľskej delegácie na Slovensku

Druhá návšteva poľskej delegácie na Slovensku

Druhá návšteva delegácie z Elblągu sa uskutočnila 14-20.apríla 2013. Okrem zamestnancov mestského úradu v Elblągu navštívili nás aj učitelia z partnerskej školy, zo základnej školy Adama Mickiewicza. Prijal ich pán Ján Józsa, starosta obce Salka. Počas spoznávania nášho regiónu hostia si pozreli aj budovu školu, nazreli do všetkých tried. Po krátkom kultúrnom programe riaditeľka školy, Kristína Lelocká uviedla prezentáciu o slovenskom školskom vzdelávacom systéme a o školskom vzdelávacom programe našej školy. Poľskí partneri navštívili aj Dom regionálnej kultúry.

 • salka-zs-big-32
 • salka-zs-big-33
 • salka-zs-big-34
 • salka-zs-big-35
 • salka-zs-big-36
 • salka-zs-big-37
 • salka-zs-big-38
 • salka-zs-big-39
 • salka-zs-big-40
 • salka-zs-big-41
 • salka-zs-big-42
 • salka-zs-big-43
 • salka-zs-big-44
 • salka-zs-big-45
 • salka-zs-big-46
 • salka-zs-big-47
 • salka-zs-big-48
 • salka-zs-big-49

 

 

 

Partnerstvá Comenius Regio

Erasmus +

samsung

Nadácie pre deti Slovenska

Go to top